Wieloosiowe systemy odczytu położenia
niedziela, 14 lipca 2024
Kalibracja
Kalibracja Liniałów
    
Wszystkie liniały przed sprzedażą poddajemy pomiarowi interferometrem laserowym RENISHAW co potwierdzamy odpowiednim dokumentem stwierdzającym faktyczną sprawność liniału wg N-ISO ( na życzenie inne ) Taka kontrola w 100% pozwala wyłapać usterki liniału powstałe w wyniku złego transportu, bądź z winy producenta.

Wykonujemy również usługowo pomiar powierzonych liniałów.


Kalibracja odcinkowa zamontowanego odczytu.

Polega na wykonaniu tabeli korekcyjnej, na podstawie analizy porównawczej wskazań interferometru z wartościami uzyskiwanymi w odczycie położenia, następnie wprowadzone zostają korekty do oprogramowania czytnika. Procedura analogiczna do korekt wprowadzanych na obrabiarkach CNC. Pozwala to wyeliminować błędy odczytu związane ze stanem technicznym maszyny. Bardzo istotne przy starszych i większych obrabiarkach, gdzie łoża są nierównomiernie wyrobione.

Przykład ilustrujący potrzebę kalibracji:

Błąd liniału: 0,005 mm/m ( max 0,01 mm/m )

Błąd montażu: 0,017 mm/m ( niedokładny montaż ma decydujące znaczenie dla prawidłowego odczytu, nawet zachowując tolerancje montażu dedykowane przez producenta można uzyskać niedokładny odczyt, należy pamiętać iż podawane przez producentów błędy liniałów są uzyskiwane w laboratoriach przy maksymalnie dokładnie ustawionym liniale . co na obrabiarce jest trudne do osiągnięcia szczególnie przy dłuższych liniałach )

Nieliniowość maszyny: 0,076 mm/m( przy dużych maszynach błąd liczony nawet w 0,1 mm)

Sumaryczny błąd: 0,098 mm/m

W 95%-tach elektronicznie zlikwidujemy niedokładności uzyskując błąd: 0.005mm